Försvarsmaktens "officiella" hemsida

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.